English (United Kingdom)   Norsk bokmål (Norway)
3.jpg
Erfaring PDF Skriv ut E-post

2009 - :       Frilans translatør

2008-2009: Permisjon fra Norges Bank. Jobbet frilans

2003-2008: Deltidsstilling i Norges Bank, deltids frilans translatør. Frilansarbeidet  bestod i stor grad av medisinske og farmasøytiske tekster.

1998–2008: Translatør i Norges Bank (sentralbanken).

1991-1997: Ansatt som translatør i Norsk Hydro. Forretningsområdene var olje og   gass, petrokjemi, aluminium og jordbruk (gjødsel).

1980 -1991: Frilans oversetter

1987-1990: In-house oversetter i BP Norway Ltd, totalt ett år. Meget   variererte arbeidsoppgaver, alt fra teknisk stoff til offentlige lover og regler, utestasjonering mm.

Andre store kunder i årenes løp:

Norges Geotekniske Institutt, Det Norske Veritas, Statens veglaboratoriet m.fl.